ราคาค่าบริการ

ราคาถ่ายเอกสาร ราคานามบัตร ราคาโปสการ์ด ราคาโปสเตอร์ ราคาใบปลิวแผ่นพับ

ราคาถ่ายเอกสารสี
กระดาษ A4 
กระดาษ 85 - 250 แกรม


ถ่าย 4 สี 1 ด้าน
จำนวน ราคาใบละ
1-50 15 บาท
51-100 8 บาท
101-500 6 บาท
 
ถ่าย 4 สี 2 ด้าน
จำนวน ราคาใบละ
1-50 25 บาท
51-100 16 บาท
101-500 12 บาท


กระดาษ A3
กระดาษ 85 - 250 แกรม

ถ่าย 4 สี 1 ด้าน
จำนวน ราคาใบละ
1-50 20 บาท
51-100 15 บาท
101-500 12 บาท
 
ถ่าย 4 สี 2 ด้าน
จำนวน ราคาใบละ
1-50 30 บาท
51-100 24 บาท
101-500 20 บาท

* ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%