ราคาค่าบริการ

ราคาถ่ายเอกสาร ราคานามบัตร ราคาโปสการ์ด ราคาโปสเตอร์ ราคาใบปลิวแผ่นพับ

ราคานามบัตร

นามบัตร
กระดาษอาร์ตการ์ด 250 แกรม

พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
จำนวน ราคาใบละ
100-200 1.00 บาท
300-500 0.95 บาท
1000 0.90 บาท
2000 0.85 บาท
3000 0.80 บาท


พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
จำนวน ราคาใบละ
100-200 2.00 บาท
300-500 1.90 บาท
1000 1.80 บาท
2000 1.70 บาท
3000 1.60 บาท

เคลือบ OPP 1 ด้าน คิดเพิ่ม ใบละ 0.60 บาท
เคลือบ OPP 2 ด้าน คิดเพิ่ม ใบละ 1.20 บาท

* ราคานี้ไม่รวม vat 7%